Fonduri pentru firme 2024

Femeia Antreprenor 2024

Programul pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM

Cine poate primi finantarea?

 • Societăți comerciale (SRL, SRL-D), din categoria IMM
 • Nu se poate accesa finanțarea de către PFA, II, IF, ONG etc
 • Cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină cel puţin 50% din părţile sociale/acțiuni ale societăţii
 • Proiectele pot fi implementate atât în mediul urban cât și în mediul rural
 • Nu există limită de vârstă pentru antreprenorii care vor să aplice

Cati bani poti obtine?

200.000 lei nerambursabili

Care este contributia proprie?

Contribuția proprie este de minim 5% din valoarea eligibilă și cuprinde praguri de 10% și 15%

Coduri CAEN eligibile

 • Finanțarea se poate solicita pentru un singur cod CAEN eligibil;
 • Activitățile agricole nu intră în categoria de activități eligibile;
 • Codul CAEN pentru care se depune proiectul trebuie autorizat până la momentul plății ultimei cereri de rambursare/plată

Ce conditii trebuie să indeplineasca firma ta?

 • Firma e
 • Să nu aibă datorii la bugetul general consolidat sau la bugetele locale;
 • Daca ai mai multe firme care indeplinesc conditiile, nu poti aplica decat cu o singura firma
 • Firma nu a depășit plafonul de minimis de 300.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive și nu îl depășește cu valoarea nerambursabilă prezentă
 • Sa creze cel puțin 1 loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nederminată care este mentinuta cel putin 12 luni

Ce poți face cu banii?

a) .Poți cumpăra spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (exclusiv spatii cu destinatie locativa)*

PERMIS – spatii mobile de lucru/productie, prestari servicii/ comert, inclusive corturi pentru organizarea de evenimente si baloane presostatice

Valoarea activului ce urmează a fi achiziționat în cadrul Programului se va face pe baza unei evaluări a unui expert evaluator ANEVAR, cu excepția spațiilor mobile de lucru/ producție / prestări servicii / comerț.

b). Poți cumpăra echipamente tehnologice, maşini, utilaje, electrostivuitoare, motostivuitoare şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent

EXCLUS – jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.

PERMIS – echipamente pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanțare, precum și vehicule 100% electrice.

c). Poți cumpăra mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G. Autoturismele 100% electrice vor fi asimilate echipamentelor tehnologice

EXCLUS – vehicule de transport marfă

Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi si pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de autoturisme achiziționate.
Pentru toate celelalte alte activități autoturismele sunt eligibile în valoare eligibilă de maxim 50.000 (cu excepția celor 100% electrice) lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
d). Poți cumpăra birotică, mobilier, sisteme de Securitate

e). Poti achita salariile, utilitățile (energie electrica, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon si internet), servicii de contabilitate și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ – maxim 60.000 lei

f). Echipamente IT si software:

site de prezentare a activității sau magazin on-line,
cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare,
cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului on-line,
soft necesar desfășurării activității și semnatură electronică.
5 echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete.

6 Cheltuiala cu semnătura electronică este eligibilă și înainte de semnarea acordului de finanţare

g). Poti achita Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/ acționarul / angajații societăţii aplicante – de maxim 5000 lei/persoană

h). Poti plati Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;

i). OBLIGATORIU – achizitia a Două plăcuțe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei

j). Poti achita Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate (dobanda pentru credite punte)

EXCLUS de la finantare – Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică, site-uri de matrimoniale.

ALTE CONDITII

1. TVA nu este eligibila. TVA este considerata cheltuiala eligibila doar daca firma nu este platitoare de TVA

2. Beneficiarii sunt obligati sa asigure in favoarea AIMMAIPE activele corporale achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare)

3. Nu se acorda ajutor financiar pentru activele achizitionate in sistem de leasing, second-hand si cele care au constituit obiectul unei subventionari/finantari nerambursabile din alte surse.

  Descrie cât mai amănunțit proiectul tău. Te sunăm pentru a programa o sesiune de consultanță GRATUITĂ la telefon.

  CYBERPROJECT SRL – CAMPINA, STRADA BOBALNA NR. 4 , ETAJ 1