Untitled-1
Campina, Romania
0799 096 675

 

CyberProject SRL face selecție de cursanți pentru digitalizare , cursuri acreditate ANC GRATUITE Cursurile vor fi gratuite , condițiile le regăsiți in descrierea de mai jos, important este sa fiți angajați și administratorul firmei dumneavoastră sa își dorească sa va lase sa participați la cursuri.

Patronatul Tinerilor Intreprinzatori va implementa in perioada ianuarie 2020 – iunie 2021 proiectul “DigiLab – Laboratorul digital”, proiect initiat in colaborare cu Google Romania. In cadrul proiectului, angajati in IMM-uri din regiunile Nord-Est, Sud-Est si Sud-Muntenia, vor participa la un program de formare pentru dezvoltarea competentelor digitale, program de formare dezvoltat in colaborare cu Google Atelierul Digital.
Avand in vedere specificul proiectului, in cadrul acestuia va fi dezvoltata o aplicatie mobila care va constitui suportul procesului de formare si va avea integrata partea aplicativa a cursului (continut digital multimedia).
DigiL@b reprezinta o oportunitate pentru angajati care vor putea invata despre ce inseamna un profil virtual, cum se creaza o campanie de marketing digital, SEO, Google Ads, cum pot folosi retelele sociale si Youtube-ul in avantajul lor, despre importanta unei pagini de contact pe un website sau cum sa isi imbunatateasca siguranta online a companiei.

Dosarul participantului trebuie sa contina:
– formular de grup tinta (Anexa 1);
– declaratie de angajament (Anexa 2);
– declaratie privind evitarea dublei finantari (Anexa 3);
– Declaratie de aprobare pentru colectarea si procesarea datelor personale (Anexa 4);
– diploma de studii (in copie, ultima diploma obtinuta in sistemul de invatamant);
– copie conformata cu originalul dupa cartea de identitate, certificatul de nastere si certificatul de casatorie (daca este cazul);
– o adeverinta din care sa rezulte ca respectiva persoana este incadrata cu contract individual de munca. Adeverinta eliberata de intreprinderea angajatoare va trebui sa mentioneze cel putin urmatoarele aspecte:
– Persoana este incadrata cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial)
– Locul de munca ocupat este intr-una din regiunile de implementare a proiectului
– Persoana isi desfasoara activitatea intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si in unul din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.
– certificat constatator al angajatorului, valabil la data intrării angajatului/angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, în care să se regăsească ca fiind autorizată cel puțin un cod CAEN al unei activități principale sau secundare desfășurată într-un sector economic cu potențial competitiv. Concret, cel puțin un cod CAEN al activității autorizate principale sau secundare al acestor companii furnizoare de angajați/antreprenori, trebuie sa se regăsească în anexa 5 – “Lista codurilor CAEN eligibile in cadrul proiectului DigiL@b
– o declaratie pe proprie raspundere a conducatorului intreprinderii care furnizeaza persoane angajate completata cu o nota justificativa prin care se prezinta legatura dintre activitatile realizate in intreprindere si domeniul/domeniile de specializare inteligenta identificate in SNCDI.

Pentru detalii de înscriere va rugam sa ne contactați la contact@cyber-proiect.roMihaela.iancu@cyber-proiect.romihaelaeconomist@gmail.com sau la telefon:0799096675 sau puteti completa formularul de contact si va vom suna pentru detalii.