Untitled-1
Campina, Romania
0799 096 675

Dezvoltarea si gestiunea proiectelor cu finantare europeana necesita parcurgerea a 3 etape:

Dezvoltare, scriere, depunere

Implementare

Postimplementarea

Implementarea proiectelor cu finantare europeana reprezinta cea de-a doua etapa in acest ciclu si in acelasi timp etapa cea mai importanta, data fiind complexitatea si durata acesteia.

Implementarea proiectului reprezinta etapa in care vor fi operationalizate activitatile prevazute din Cererea de Finantare si Planul de Afaceri, in acord cu resursele umane, financiare si materiale bugetate prin proiect, de-a lungul unei durate de timp determinate (perioada de implementare).

Managementul proiectului:

Urmarirea executiei graficului de implementare

Urmarirea realizarii activitatilor din Planul de Afaceri si Cererea de Finantare

Urmarirea atingerii indicatorilor de proiect asumati

Asigurarea comunicarii eficiente intre echipa de proiect, tehnica, departamentul administrativ-suport, departamentul financiar-contabil, ofiterul de proiect, Organismul Intermediar si Autoritatea de Management

Asigurarea asistentei in timpul vizitelor de monitorizare

Suport in relatia cu parteneri externi: auditor financiar, auditor IT, contabil etc.