Untitled-1
Campina, Romania
0799 096 675

MASURA 1 – MICROGRANTURI 

MASURA 2 – CAPITAL DE LUCRU  

MASURA 3 – GRANTUL PENTRU INVESTITII 

 

PROGRAMELE DE FINANTARE CONFORM OUG 130/2020 

CyberProject SRL se ocupa de consultanta in vederea obtineri de microgranturi pentru Masura 1 , 2 si 3.

 

Pentru PFA/ II/ ONG :

 • C.I. Administrator/ PFA, II, ONG,SRL – presedinte, administrator
 • CIF + Statut pentru ONG
 • Dovada documentatiei de detinere PFA/II

Pentru SRL:

 • CUI SRL
 • Informatii ONRC : Act constitutiv sau statut/ dupa caz.

Documentele le primim la adresa: contact@finantarenerambursabila.ro sau pe whatsapp la numarul de telefon: +40799096675 https://granturi.imm.gov.ro

Pentru MASURA 1

Cheltuieli eligibile:

 • a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, mărfuri, precum și alte categorii de stocuri necesare activității curente/operaționale desfășurate de beneficiari;
 • b) datorii curente și restante față de furnizorii curenți, inclusiv față de furnizorii de utilități potrivit contractelor încheiate;
 • c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat;
 • d) cheltuieli privind achiziția de servicii și reparații necesare activității curente de bază, cu excepția serviciilor de consultanță, studii și alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curentă;
 • e) cheltuieli privind echipamentele de protecție medicală, inclusiv materiale de dezinfecție pentru protecția împotriva răspândirii virusului SARS-CoV- 2;
 • f) cheltuieli privind achiziția de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activității curente;
 • g) cheltuieli privind achiziția de echipamente, utilaje, instalații, tehnologii, dotări independente necesare pentru reluarea activității;
 • h) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul statului. Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului.

Cheltuieli neeligibile:

 • a) Nu sunt eligibile cheltuielile aferente achiziţiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizițiile în sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile.
 • b) Cheltuielile cu consultanța nu sunt eligibile în cadrul prezentei măsuri.
 • c) Cheltuiala cu taxa pe valoarea adăugată este eligibilă dacă este nerecuperabilă.
 • d) Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile facturile emise anterior semnării contractului care vor fi achitate din micrograntul acordat în cadrul măsurii, după data semnării contractului.

POCU (2014-2020)

Programul Operațional CAPITAL UMAN

POC (2014-2020)

Programul Operațional COMPETITIVITATE

POIM 2014 - 2020

 Programul Operațional INFRASTRUCTURA MARE

POAT 2014 - 2020

Programul Operațional ASISTENȚĂ TEHNICĂ

POR 2014 - 2020

 

POCA 2014 - 2020

Programul Operațional ASISTENȚĂ TEHNICĂ

POAD 2014 - 2020

Programul Operațional ASISTENȚĂ TEHNICĂ